Kolumbia.net.pl - zobacz oferty turystyczne w , ,  - rezerwuj udane wakacje i noclegi
Od 1999 roku skorzystało z naszych usług 90 000 osób
Świat Tysiąca Marzeń : Grupa TravelOne.pl > Kolumbia.net.pl  >  Lista ofert  >  Hotel: Kolumbia - W Poszukiwaniu Eldorado, Kolumbia
Trwa potwierdzanie dostępności oferty, proszę czekać...
UWAGA! Przed dokonaniem rezerwacji sprawdź termin
ważności dokumentów.
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy!
          
 
  • 1.wyszukiwanie ofert
  • 2. szczegóły oferty
  • 3. zamówienie

Hotel: Kolumbia - W Poszukiwaniu Eldorado, Kolumbia

Kolumbia (pokaż mapę)
cena za osobę od:
zawiera:zakwaterowanie, ubezpieczenie KL i NW, wyżywienie według wybranej opcji, przelot, transfery lotnisko - hotel - lotnisko, opłaty lotniskowe, opieka rezydenta
nie zawiera:cena zawiera wszystkie opłaty
zobacz opis
Poleć
transport:
wyjazd z:
terminy:
długość pobytu:
wyżywienie:
dorośli:
podróż z dziećmi
Wybrana oferta jest nieaktualna. Aby kontynuować zmień ustawienia.
Rezerwuj z Gwarancją Najniższej Ceny! Touroperator:

Hotel: Kolumbia - W Poszukiwaniu Eldorado, Kolumbia

Wczasy w:

Nazwa wg organizatora:


Hotel: Kolumbia - W Poszukiwaniu Eldorado

Kategoria:

***

Region:

Kolumbia

Opis:

<p><strong>Bogota -&#160;Zipaquir&#225; -&#160;Pereira -&#160;Armenia -&#160;Dolina Cocora -&#160;Salento - Coffee Zone - Medell&#237;n -&#160;Cartagena - Wyspy R&#243;&#380;a&#324;cowe</strong></p><p>&#65279;</p><p><strong>Dzie&#324; 1. Polska &#8211; Bogota</strong></p><p>Przylot na lotnisko w El Dorado. Spotkanie z lokalnym przewodnikiem i transfer do hotelu. Czas wolny, nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 2. Bogota</strong></p><p>&#346;niadanie. Wyjazd do punktu widokowego na Monserrate, g&#243;rze w Kolumbii, gdzie z wysoko&#347;ci 3200 m n.p.m. wida&#263; panoram&#281; miasta i doliny. Hiszpa&#324;ski kleryk wybudowa&#322; na tym wzg&#243;rzu w 1650 r. kaplic&#281; po&#347;wi&#281;con&#261; Santa Marii de la Cruz. W tym miejscu odbywa&#322; si&#281; tak&#380;e fina&#322; jednego z odcink&#243;w &#8222;MasterChef Polska&#8221;. Nast&#281;pnie wizyta w historycznym centrum miasta, gdzie obecny jest tzw. street art. Zbudowany w XVII w. niewielki ko&#347;ci&#243;&#322; El Carmen, kt&#243;ry powsta&#322;, by pomie&#347;ci&#263; rosn&#261;c&#261; liczb&#281; wiernych Virginii del Carmen. W drodze do rozleg&#322;ego Plaza Bol&#237;var, przy kt&#243;rym znajduje si&#281; katedra, miniemy Nari&#241;o palace &#8211; oficjaln&#261; rezydencj&#281; i miejsce pracy prezydenta Kolumbii. W jego ogrodach znajduje si&#281; obserwatorium astronomiczne. Surowa fasada ko&#347;cio&#322;a Santa Clara skrywa dzi&#347; muzeum sztuki kolonialnej. Wok&#243;&#322; Placu Bol&#237;vara rozci&#261;ga si&#281; Capitolio Nacional, gmach s&#261;du, katedra &#8222;Primada&#8221;, kaplica &#8222;del Sagrario&#8221; i pa&#322;ac arcybiskupi. Dla ch&#281;tnych odb&#281;dzie si&#281; wycieczka do Muzeum Botero &#8211; dla os&#243;b z poczuciem humoru. Artysta Fernando Botero lubuje si&#281; w karykaturach i ka&#380;dy poruszany przez niego temat jest&#8230; po prostu gruby. Kolumbia uchodzi za legendarn&#261; krain&#281; El Dorado. Nie dziwi wi&#281;c, &#380;e obecne tu Muzeum z&#322;ota jest jednym z najatrakcyjniejszych miejsc w Kolumbii. Powsta&#322;o, by unikn&#261;&#263; utraty prekolumbijskich skarb&#243;w. Bank Republiki skupowa&#322; przedmioty od prywatnych kolekcjoner&#243;w i &#8222;hien cmentarnych&#8221;, dzi&#347; w muzeum jest ok. 3600 sztuk z&#322;ota i szmaragd&#243;w, co stanowi najwi&#281;ksz&#261; kolekcj&#281; prekolumbijskich pami&#261;tek.</p><p><strong>Dzie&#324; 3. Bogota &#8211; Zipaquir&#225; &#8211; Bogota &#8211; Pereira &#8211; Armenia</strong></p><p>&#346;niadanie. Wyjazd z Bogoty do Zipaquir&#225; zwanego kolumbijsk&#261; Wieliczk&#261;. Wizyta w Solnej Katedrze, podziemnym rzymskokatolickim ko&#347;ciele zbudowanym w tunelach kopalni soli w g&#243;rach Halite, 200 m pod ziemi&#261;. Tunele i relikwie s&#261; pi&#281;knie pod&#347;wietlone na niebiesko i fioletowo, co pot&#281;guje mistyczne doznania. Po zwiedzaniu transfer na lotnisko, przelot do Pereiry. Po przylocie spotkanie z lokalnym przewodnikiem. Przejazd do miasta Armenia, a nast&#281;pnie do hotelu. Czas wolny, nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 4. Armenia &#8211; Dolina Cocora &#8211; Salento &#8211; Armenia</strong></p><p>&#346;niadanie. Wyjazd do malowniczej Doliny Cocora mieszcz&#261;cej si&#281; w departamencie Quind&#237;o. Ju&#380; w drodze mo&#380;na podziwia&#263; niezwyk&#322;e krajobrazy zielonych wy&#380;yn poro&#347;ni&#281;tych palmami. Na miejscu powita nas wyspecjalizowany przewodnik z Cocory. Uda si&#281; na spacer z grup&#261; do lasu deszczowego, w kt&#243;rym, dzi&#281;ki swojej wiedzy, pomo&#380;e doceni&#263; r&#243;&#380;norodno&#347;&#263; biologiczn&#261; tutejszej fauny i flory. Kolejnym punktem jest wycieczka do s&#322;awnego miasta Salento, gdzie odwiedzimy Rynek Bolivara, by zobaczy&#263; kojarzone z tym miejscem kolorowe balkony i elewacje przy g&#322;&#243;wnej ulicy, warsztaty rzemie&#347;lnicze i punkt widokowy na Cocor&#281;. Po zwiedzaniu powr&#243;t do hotelu. Czas wolny, nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 5. Coffee Zone &#8211; Medell&#237;n</strong></p><p>&#346;niadanie. Region Kawy to bardzo symboliczny region Kolumbii z Andami poro&#347;ni&#281;tymi plantacjami kawy i banan&#243;w. Na tle innych rejon&#243;w wybijaj&#261; si&#281; tu jaskrawe kolorowe domki z otaczaj&#261;cymi budynek balkonami (corredores). Porozwieszane s&#261; na nich hamaki, w kt&#243;rych Kolumbijczycy odpoczywaj&#261; z fili&#380;ank&#261; najlepszej, kolumbijskiej kawy. The Route of the Coffee Culture to droga, na kt&#243;rej odwiedzaj&#261;cy w zabawny i edukacyjny spos&#243;b poznaj&#261; do&#347;wiadczenia ch&#322;op&#243;w pracuj&#261;cych na farmach kawy. To okazja, by pozna&#263; mityczn&#261;, a zarazem fantastyczn&#261; histori&#281; uprawy kawy w Kolumbii. Po zwiedzaniu przejazd do Medell&#237;n. Transfer do hotelu. Czas wolny, nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 6. Medell&#237;n</strong></p><p>&#346;niadanie. W Medell&#237;n co roku na pocz&#261;tku sierpnia rozpoczyna si&#281; dziesi&#281;ciodniowy Festiwal Kwiat&#243;w. Zdecydowanie jego najwa&#380;niejszym elementem jest parada silleteros, w kt&#243;rej rolnicy nios&#261; olbrzymie, wa&#380;&#261;ce nawet 70 kg, wie&#324;ce kwiat&#243;w. Ze wzgl&#281;du na przyjemny klimat Medell&#237;n okre&#347;la si&#281; &#8222;miastem wiecznej wiosny&#8221;. Wycieczka zaczyna si&#281; w uznawanym przez turyst&#243;w za bardzo przyjemny i nastrojowy El Poblado Parku oraz po&#322;o&#380;onym tu&#380; obok Lleras Parku. Oba mieszcz&#261; si&#281; w ekskluzywnej i rozbudowanej dzielnicy El Poblado. Potem udamy si&#281; do malowniczej wioski Pueblito Paisa na ma&#322;&#261; wycieczk&#281; kulturowo-gastronomiczn&#261;. Kolejnym celem b&#281;dzie Comuna 13, kt&#243;ra s&#322;ynie ze wspania&#322;ych murali przyci&#261;gaj&#261;cych turyst&#243;w. Obecnie, za pomoc&#261; sztuki, dzia&#322;a si&#281; w Medelin przeciw wykluczeniu. Po zwiedzaniu przejazd metrem do centrum miasta, gdzie znajduje si&#281; katedra zbudowana przez francuskiego architekta w latach 1863-1909. Dalej deptak Junin, gdzie naby&#263; mo&#380;na wiele ciekawych pami&#261;tek. Plac Botero z charakterystycznymi dla artysty grubymi rze&#378;bami. Jego imponuj&#261;ca kolekcja dzie&#322; wraz z dzie&#322;ami Pedra Nel G&#243;meza znajduje si&#281; w Museo de Antioquia, kt&#243;re b&#281;dzie ostatnim punktem wycieczki. Powr&#243;t do hotelu. Nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 7. Medell&#237;n &#8211; Cartagena</strong></p><p>&#346;niadanie. Transfer na lotnisko. Przelot do Cartageny, transfer do hotelu. Czas wolny, nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 8. Cartagena</strong></p><p>&#346;niadanie. Wyjazd do kolorowej Cartageny. Miasto znane jest jako dom &#347;wiatowej s&#322;awy pisarza Gabriela Garc&#237;i M&#225;rqueza, spod r&#281;ki kt&#243;rego wysz&#322;y takie dzie&#322;a jak &#8222;Sto lat samotno&#347;ci&#8221; czy &#8222;Mi&#322;o&#347;&#263; w czasach zarazy&#8221;. Uwa&#380;a si&#281; go za jednego z najwybitniejszych tw&#243;rc&#243;w &#8222;realizmu magicznego&#8221; Pierwszym punktem wycieczki b&#281;dzie wznosz&#261;cy si&#281; ponad miastem klasztor Cerro de La Popa, z kt&#243;rego wida&#263; miejsk&#261; panoram&#281; i rozleg&#322;e morze z turystyczn&#261; wysp&#261; Tierrabomba. Rada miasta uzna&#322;a za konieczne, by wybudowa&#263; ten klasztor dla wiernych, kt&#243;rzy pomagali sprz&#261;ta&#263; g&#243;r&#281;. Przej&#347;cie do twierdzy &#346;wi&#281;tego Filipa, najwi&#281;kszej hiszpa&#324;skiej bazy wojskowej zbudowanej w Nowym &#346;wiecie. Pocz&#261;tkowo ma&#322;y fort zosta&#322; zmodernizowany po upadku Hawany, przekszta&#322;cono go w twierdz&#281; sk&#322;adaj&#261;c&#261; si&#281; z linii fortyfikacyjnej, wielopoziomowego labiryntu oraz baterii artyleryjskich. Stamt&#261;d udamy si&#281; na spacer kolonialnymi uliczkami po historycznym centrum i najwi&#281;kszych atrakcjach. Ko&#347;ci&#243;&#322; &#347;w. Pedra Clavera z pocz&#261;tku XVII w., po&#347;wi&#281;cony misjonarzowi P. Claverowi, kt&#243;ry po&#347;wi&#281;ci&#322; si&#281; walce o s&#322;abszych i zosta&#322; nazwany aposto&#322;em czarnego cz&#322;owieka. Po wycieczce powr&#243;t do hotelu. Czas wolny, nocleg.&#160;</p><p><strong>Dzie&#324; 9. Cartagena &#8211; Wyspy R&#243;&#380;a&#324;cowe &#8211; Cartagena</strong></p><p>&#346;niadanie w hotelu. Pop&#322;yni&#281;cie statkiem na Wyspy R&#243;&#380;a&#324;cowe, kt&#243;re znajduj&#261; si&#281; 45 km na po&#322;udniowy zach&#243;d od zatoki kartage&#324;skiej. To archipelag formacji koralowych o niezwykle czystej wodzie wok&#243;&#322;. Po&#322;o&#380;one s&#261; w regionie Karaib&#243;w i obejmuj&#261; a&#380; 27 wysp. Pla&#380;e z drobnym bia&#322;ym piaskiem kryj&#261; tu bogat&#261; tropikaln&#261; faun&#281;, a wody r&#243;&#380;ne gatunki ryb. To cz&#281;&#347;&#263; Narodowego Parku Przyrodniczego, kt&#243;ry ochrania te tereny. Ten dzie&#324; wycieczki przeznaczony jest na relaks i &#380;eglowanie po pi&#281;knym archipelagu. Po po&#322;udniu powr&#243;t do hotelu. Czas wolny, nocleg.</p><p><strong>Dzie&#324; 10. Cartagena &#8211; Polska</strong></p><p>&#346;niadanie. Transfer na lotnisko. Wylot do Polski.</p>

Świadczenia:

<ul><li>Przelot Polska - Bogota, Cartagena - Polska liniami rejsowymi z przesiadkami,</li><li>przeloty wewn&#281;trzne na trasie: Bogota - Armenia i Medellin - Cartagena,</li><li>op&#322;aty lotniskowe,</li><li>ubezpieczenie KL, NNW,</li><li>zakwaterowanie w hotelach 3* w pokojach dwuosobowych z &#322;azienkami i klimatyzacj&#261; (2 noclegi w tradycyjnej haciendzie w Regionie Kawy),</li><li>wy&#380;ywienie: &#347;niadania,</li><li>transport klimatyzowanym autokarem na trasie wycieczki,</li><li>zwiedzanie wg programu (bez bilet&#243;w wst&#281;pu),</li><li>serwis wykwalifikowanego polskiego pilota.</li></ul>

Cena nie zawiera:

<ul><li>Obowi&#261;zkowa op&#322;ata za wst&#281;py do zwiedzanych obiekt&#243;w, obs&#322;uga lokalnych przewodnik&#243;w, serwis miejscowego agenta, zwyczajowe napiwki i inne op&#322;aty lokalne w wysoko&#347;ci ok. 210 USD na osob&#281; jako pakiet p&#322;atny lokalnemu kontrahentowi (pilotowi) na miejscu wycieczki,</li><li>dop&#322;aty do zakwaterowania w pokoju pojedynczym albo do ta&#324;szej opcji "podr&#243;&#380;uj&#261;cy samotnie" (uczestnik mo&#380;e by&#263; dokwaterowany do innej osoby tej samej p&#322;ci) - w przypadku realizacji dokwaterowania w ramach opcji "podr&#243;&#380;uj&#261;cy samotnie", dop&#322;ata zostanie anulowana,</li><li>koszty wycieczek fakultatywnych,</li><li>miejsca obok siebie w samolocie za dodatkow&#261; op&#322;at&#261; (o cen&#281; i dost&#281;pno&#347;&#263; zapytaj sprzedawc&#281;).</li></ul>

Obsługa na miejscu:

<p>W j&#281;z. polskim.</p>

Informacje wizowe:

<p>Obywatele RP mog&#261; przebywa&#263; na terenie Kolumbii bez wiz. Okres bezwizowego przebywania na terytorium Republiki Kolumbii zale&#380;y od charakteru pobytu i wynosi odpowiednio:</p><p>dla turyst&#243;w - do 90 dni (z mo&#380;liwo&#347;ci&#261; odp&#322;atnego przed&#322;u&#380;enia o kolejny okres, do 90 dni). Maksymalna d&#322;ugo&#347;&#263; pobytu w roku kalendarzowym wynosi 180 dni;<br />dla os&#243;b uczestnicz&#261;cych w seminariach naukowych, konferencjach, sympozjach, wystawach, kursach, sta&#380;ach nie przekraczaj&#261;cych 1 semestru akademickiego, odbywaj&#261;cych leczenie, udaj&#261;cych si&#281; do Kolumbii w sprawach handlowych lub w celu nawi&#261;zania wsp&#243;&#322;pracy gospodarczej - do 180 dni;<br />dla technik&#243;w wykonuj&#261;cych us&#322;ugi lub szkolenia na rzecz podmiot&#243;w pa&#324;stwowych lub prywatnych na podstawie stosownego zaproszenia - do 30 dni (z mo&#380;liwo&#347;ci&#261; przed&#322;u&#380;enia o kolejny okres, do 15 dni lub do zako&#324;czenia wymienionych zaj&#281;&#263;).<br />Charakter pobytu na terytorium Republiki Kolumbii przybywaj&#261;cy deklaruj&#261; ka&#380;dorazowo - w momencie przekraczania granicy - funkcjonariuszom s&#322;u&#380;b granicznych, kt&#243;rzy na tej podstawie podejmuj&#261; decyzj&#281; okre&#347;laj&#261;c&#261; czas pobytu i termin opuszczenia kraju, dokonuj&#261;c stosownego zapisu w paszporcie. Od decyzji funkcjonariusza zale&#380;y ostateczna d&#322;ugo&#347;&#263; pobytu. Wszelkie informacje dotycz&#261;ce wjazdu do Kolumbii i pobytu cudzoziemc&#243;w na jej terenie mo&#380;na uzyska&#263;, kontaktuj&#261;c si&#281; z:</p><p>Ambasad&#261; Republiki Kolumbii, ul. Zwyci&#281;zc&#243;w 29, 03-936 Warszawa; tel. (22) 617 09 73; fax (22) 617 66 84, e-mail: evarsovia@cancilleria.gov.co Wydzia&#322; Konsularny tel. (22) 617 71 57, e-mail: cvarsovia@cancilleria.gov.co;<br />Unidad Administrativa Especial Migraci&#243;n Colombia, Direcci&#243;n de Extranjer&#237;a; adres: Calle 100 No. 11B-27 - Edificio Platinum - Bogota; czynne pon-pt. 8:00 - 16:00, tel. (57-1) 5111150, call center (57-1) 5954331, linia bezp&#322;atna (z Kolumbii) 018000-957777, http://www.migracioncolombia.gov.co/<br />Przy wyje&#378;dzie z Kolumbii drog&#261; lotnicz&#261; nale&#380;y ui&#347;ci&#263; op&#322;at&#281; wyjazdow&#261; w wysoko&#347;ci oko&#322;o 40 USD. Op&#322;ata obowi&#261;zuje osoby, kt&#243;re przebywa&#322;y w Kolumbii powy&#380;ej 60 dni oraz osoby zamieszka&#322;e w Kolumbii na sta&#322;e. Z op&#322;aty zwolnienie s&#261; tury&#347;ci przebywaj&#261;cy na terenie Kolumbii poni&#380;ej 60 dni. Op&#322;ata mo&#380;e by&#263; zawarta w bilecie lotniczym.</p><p>Tury&#347;ci korzystaj&#261;cy z us&#322;ug hoteli maj&#261; obowi&#261;zek wype&#322;nienia formularza meldunkowego oraz okazania paszportu. Wym&#243;g dokonania rejestracji w ci&#261;gu 15 dni od przybycia do Kolumbii obowi&#261;zuje cudzoziemc&#243;w posiadaj&#261;cych wizy powy&#380;ej 3 miesi&#281;cy. Zarejestrowani cudzoziemcy w ci&#261;gu 15 dni musz&#261; te&#380; zg&#322;osi&#263; zmian&#281; miejsca zamieszkania/adresu. Rejestracji/notyfikacji zmiany adresu nale&#380;y dokona&#263; w:</p><p>Unidad Administrativa Especial Migraci&#243;n Colombia, adres: Calle 100 No. 11B-27 - Edificio Platinum - Bogota; czynne pon-pt. 8:00 - 16:00, tel. (57-1) 5111150, call center (57-1) 5954331, linia bezp&#322;atna (z Kolumbii) 018000-957777, http://www.migracioncolombia.gov.co/</p><p>Za niedope&#322;nienie tych obowi&#261;zk&#243;w grozi grzywna.</p>

Przewodnik: Kolumbia, Kolumbia


Kolumbia
Kolumbia:
Kolumbia to kraj kontrastów! Wysokie Andy, zielona dżungla, gęste lasy, rwące rzeki. Znajdują się tutaj odludne tereny oraz hałaśliwe, zatłoczone miasta. Wielkie metropolie współistnieją z karaibską dziką przyrodą. Kolumbia to kraj, w którym nowoczesność wkomponowuje się w historię. Na niektórych terenach dominuje rolnictwo, na innych turystyka. Kraj słynie także,a może przede wszystkim z z pysznej kawy.
czytaj więcej
 

Kolumbia: mapa


Mapy: Kolumbia

oferty z państwa Kolumbia.net.pl

Popularne kierunki
Serwisy tematyczne
Oszczędność i wygoda
Szeroka i aktualna oferta
Bezpieczna rezerwacja
Profesjonalizm od 1999 r.
Renoma i uznanie
Oszczędność i wygoda
Gwarancja Najniższej Ceny
Ceny jak u organizatora
Rezerwacja telefoniczna
i 24h online
Szeroka i aktualna oferta
Zawsze aktualne i pełne ceny
Łatwy wybór z ponad 120 tys. ofert
Porównanie cen hotelu
u różnych organizatorów
Bezpieczna rezerwacja
87 sprawdzonych biur podróży
Płatności w systemie eCard
Bezpieczna szyfrowana rezerwacja
Profesjonalizm od 1999 r.
Jeden z pierwszych portali
w Polsce
Doradcy z wieloletnim doświadczeniem
Biuro w centrum Krakowa
newsletter

Informacje o promocjach i nowościach

Podróże z Grupą TravelOne.pl: wczasy i wycieczki

Wakacje Last Minute - lato w niskich cenach
Wakacje Last Minute - lato w niskich cenach
Planując wczasy w uwielbianej przez rodziny Bułgarii czy Portugalii słynącej z niezwykłych miast, warto szukać ofert last minute, które zachęcają znacznie niższą ceną w porównaniu do ceny katalogowej biur podróży. Bardzo popularne są oferty Chorwacja Last Minute, szczególnie wśród miłośników sportów wodnych. Last Minute to doskonała propozycja dla osób spontanicznych, które są w stanie zdecydować się na wyjazd w ciągu jednego dnia.Zachęcamy do skorzystania z usług serwisu TravelOne.pl, gdzie codziennie można znaleźć liczne promocje i oferty last minute, również na Cypr i Majorkę.
 
Wakacje Last Minute w Izraelu - sprawdź najlepsze oferty >>
Rajska wyspa Bali w wersji All Inclusive >>
Najlepsze hotele przy piaszczystych plażach Dominikany >>